html site maker

In deze rug revalidatie cursus krijgt u goed zicht in de methodische opbouw middels Graded Activity. Deze Graded Activity methodiek bestaand uit diverse biomechanische fasen & graduele gedragsmatige opbouw. Uiteraard staat de keuze en de uitvoering van de oefenstof centraal. Hierbij is het kunnen analyseren, instrueren en corrigeren van de oefen stof essentieel. Tijdens de cursus leert men te bepalen hoe zwaar er kan en mag worden getraind, met welke belasting, met hoeveel herhalingen, met hoeveel series en met de bijbehorende pauzen. Verder het leren van oefenstof, variëren in oefenstof en individuele correcties toepassen. Graded Activity is toepasbaar binnen re-integratieprogramma’s, als op ADL- als op sportniveau.

Didactische werkwijze

Responsiecollege, casuïstiek en (sport)praktijkonderdelen. Bij onvoldoende rugrevalidatie basiskennis wordt aangeraden de artikelen van Graded Activity grondig te bestuderen. 

Praktisch onderwijs op gebied van gedragsmatig trainen, rugrevalidatie en re-integratie aspecten.
Theorie, opdrachten en praktijk.

Michel Edelaaar
Bewegingswetenschapper
Sportfysiotherapeut

CONTACT
Email: micheledelaar@gmail.com
KvK: 37099351

Over mij